phối đồ nào cũng đều rất thích hợp mà lại chanh xả hết nấc. Mau sắc phối trông lạ mắt