Tăng chiều cao GH Creation của Nhật Bản 270 viên - Hàng AuTH