Ấn Độ bùng phát dịch Nipah gây chết người

Ấn Độ bùng phát dịch Nipah gây chết người

Dịch Covid – 19 vừa lắng đi một thời gian, kinh tế thế giới dần đi vào ổn định trở lại chưa được bao lâu thì mới đây, Ấn Độ bùng phát dịch virus Nipah. […]

Xem thêm
0